УКРАЇНА
БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК) №8 КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ
БАЛАКЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Заміська, б.3-А, м. Балаклія, Харківська обл., 64200 т
ел. (05749)2-32-99 e-mail: sadik-dnz8@ukr.net

ЗВІТ

про підсумки методичної роботи 2017/2018 навчальний рік

Балаклійського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) №8 компенсуючого типу

Балаклійської міської ради Харківської області


Балаклійський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №8 – заклад компенсую чого типу. На початок навчального року було укомплектовано 4 логопедичні групи, одна з яких – цілодобового перебування.

Аналізуючи результати методичної роботи за 2017/2018 навчальний рік відмічаємо, що колектив дошкільного закладу виконав всі заходи, передбачені в річному плані, створював сприятливі умови для розвитку, навчання, виховання та корекції порушень мовлення у дітей.

У своїй роботі педагогічні працівники керувалися галузевими Законами України “Про освіту”, ”Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Концепціями стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку, інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо організації та планування освітнього процесу та роботи закладу, зокрема, листом МОНУ від 13.06.2017 р. №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», листом МОНУ №1/9-456 від 02.09.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», листом МОНУ №1/9-396 від 25.07.2016 р. «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», наказом МОНУ від 20.04.2015 р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності», наказами Департаменту науки і освіти Харківської ОДА, відділу освіти Балаклійської РДА, річним планом роботи дошкільного закладу на поточний навчальний рік.

Освітній процес проводився у відповідності до чинної освітньої програми для дітей від двох до семи років "Дитина" та методичними рекомендаціями до неї, продовжується впровадження нової редакції державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти.

При плануванні і проведенні роботи з дітьми педагоги керувалися навчально-методичними посібниками, рекомендованими або затвердженими МОН України (лист МОНУ від 17.08.2017 р. №8268 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році), схваленими науково-методичними радами КВНЗ «ХАНО» та інших інститутів.

Навчально-виховний процес був організований відповідно до робочого навчального плану на поточний навчальний рік та річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив дошкільного закладу змістовно працював над пріоритетними завданнями педагогічного колективу щодо створення інноваційного освітнього простору Нової української школи та питанням організації сучасного освітнього середовища ДНЗ, сприяливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Протягом навчального року колектив активно впроваджував інноваційні освітні технології або частково їх елементи, передовий педагогічний досвід (педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського), заклад знаходиться в обласній мережі закладів - Шкіл сприяння здоров’ю.

Згідно річного плану роботи були проведені педагогічні ради. Так, серпнева педрада була за темою «Пріоритетні завдання педагогічного колективу щодо створення інноваційного освітнього простору Нової української школи», на якій було зроблено аналіз освітньо-виховної та корекційно-розвиткової роботи з дітьми, підсумки методичної роботи з кадрами за минулий навчальний рік, підведені підсумки методичної роботи з кадрами за 2016/2017 навчальний рік; ознайомлено колектив з інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України від 13.06.2017 р. №1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»), обговорено і затверджено план роботи дошкільного закладу на 2017/2018 навчальний рік, затверджено перелік освітніх, спеціальних та парціальних програм для використання, форми ведення та зміст календарного/перспективного планування; ведення записів спостережень за дітьми під час обстеження на початку та в кінці навчального року в «Щоденнику спостережень» тощо.

В кінці листопада педагогічна рада проведена за темою «Організація сучасного освітнього середовища». На ній були розкриті наступні питання:

1. Само менеджмент – ключ до успіху.

2. Специфіка створення предметно-розвивального середовища у спеціальному ДНЗ компенсую чого типу.

3. Іграшки – «моральні путівники» дошкільників.

4. Логопедична лялька – важлива складова корекційно - розвивальних ігор-занять.

5. Результативність вивчення організації створення предметно-розвивального мовленнєвого середовища у групах дітей дошкільного віку.

Лютнева педагогічна рада була присвячена проблемі педагогіки партнерства як етичному концепту та основі формування інноваційного освітнього простору Нової української школи. Були розглянуті питання:

1. Особливості готовності вихователів ДНЗ до реалізації педагогіки партнерства.

2. Формування життєвої компетентності дітей під час інтегрованих занять.

3. Актуальність проблеми індивідуально-диференційованого підходу в навчанні дітей- логопатів.

4. Сім’я – перша школа морального зростання.

На травневій педагогічній раді традиційно проводився аналіз освітньої та методичної роботи педагогів на тему «Співпраця дитсадка і школи – запорука успішної соціалізації дитини».

Вирішувалися питання:

1. Як підготовлений наш випускник? Моніторинг індивідуальних навчальних досягнень старших дошкільників.

2. На роздоріжжі: дитячий садок чи школа? Проблема освіти дітей 6-7 років.

3. Аналіз роботи за 2017/2018 навчальний рік.

4. План роботи на літній період 2018 року.

5. Затвердження робочого навчального плану на 2018/2019 н.р.

6. Про попередню комплектацію закладу.

Цікаво і змістовно пройшов диспут за семінаром «Огляд сучасних інноваційних методик, які запроваджено в Євросоюзі у роботі з дошкільниками» (вересень, 2017 р.), «Мистецтво жити разом. Виховання толерантності старших дошкільнят» (лютий, 2018 р.), «До школи – підготовленими. Профілактика дислексії та дисграфії» (квітень, 2018 р.); семінар-практикум «Ігрова технологія інтелектуально-творчого розвитку дошкільників «Казкові лабіринти гри» В’ячеслава Воскобовича» (листопад, 2017 р.), «Інтегроване заняття: поняття, особливості змісту та структури» (січень, 2018 р.), «Мультисенсорна технологія розвитку етичних уявлень дітей» (лютий, 2018 р.), «Мнемотехніка: розучуємо скоромовки з радістю» (лютий, 2018 р.), «Портфоліо – скарбничка успіхів та досягнень дитини» (травень, 2018 р.).

Семінари, на яких детально розкрили зміст таких питань «Створення ігрових ситуацій як найефективніший метод навчання грамоти дітей дошкільного віку» (жовтень, 2017 р.).

Були також згідно плану проведені корисні консультації за темами «Агресивна поведінка: виявити, запобігти, допомогти» (вересень, 2017 р.), «Лялька як персона, або Нові можливості застосування ляльки в педагогічному процесі» (жовтень, 2017 р.), «Морально-етичні досліди за творами В. Сухомлинського» (січень, 2018 р.), «Як створити позитивний мікроклімат у різновіковій групі» (лютий, 2018 р.).

Досвідчені педагоги поділилися своїм досвідом під час колективних переглядів організованої розвивально-виховної зайнятості: вихователь Кривоніс О.І. продемонструвала професійний досвід під час таких занять «Подорож до пташиної ферми» та «Традиції, звичаї та обереги українського народу» (листопад - грудень, 2017 р.). Вчитель-логопед Федорова Н.С. презентувала свій багаторічний досвід роботи на прикладі гри-заняття «Крокуємо українськими народними казками» (грудень, 2017 р.).

З метою розвитку професійної компетентності педагогів відповідно до потреб сучасності, згідно з перспективним планом-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу пройшли курси підвищення кваліфікації згідно плану-графіку підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників на І півріччя 2017/2018 навчального року КВНЗ «ХАНО» Федорова Н.С., вчитель-логопед за напрямом «Логопеди закладів освіти» (жовтень, 2017 р.)., Аверіна Т.Л., завідувач ДНЗ за напрямом «Завідувачі ДНЗ» (стаж роботи до 5 років) (листопад, 2017 р.), Губенко Л.О., музичний керівник за напрямом «Музичні керівники ДНЗ» (листопад, 2017 р.).

У ІІ півріччі направлена до КВНЗ «ХАНО» для проходження курсів підвищення кваліфікації вихователь-методист Нечитайло Маргарита Миколаївна за напрямом «Вихователі-методисти ЗДО».

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами та додатками, перспективним планом атестації педагогічних працівників Балаклійського ДНЗ №8 компенсуючого типу продовжується робота з вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються (Аверіна Т.Л., Кривоніс О.І., Бережна М.П.) згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації з дотриманням всіх вимог і термінів.

За традицією кожного місяця проводився День здоров’я – в цей день проводилися спортивні ігри, розваги переважала самостійна рухлива діяльність, заняття валеологічного змісту і безпеки життєдіяльності, дидактичні ігри.

Щоквартально організовуються тижні здоров’я, котрі інтегрувалися у програму дитячої життєдіяльності в канікулярні періоди.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки й компетентності педагоги продовжують приймати активну участь в роботі районних методичних об’єднань: Нечитайло М.М. – РМО резерву молодих керівних кадрів, вихователів-методистів;

Нечитайло М.М., Ковтун О.М., Костенко В.М., Федорова Н.С. – РМО вчителів-логопедів закладів освіти;

Бережна М.П., Кривоніс О.І. – вихователів молодших груп,

Комишан М.С., Петченко М.В. – вихователів дітей середніх груп,

Лисенко О.М., Ялова В.П. – вихователів дітей старших груп,

Губенко Л.О. – музичних керівників.

Впродовж 2017/2018 навчального року запланована гурткова робота. З вивчення англійської мови «Sunshine” (керівник Лисенко О.М.), з хореографії (керівник Губенко Л.О.).

У грудні, згідно з планом роботи методичного кабінету відділу освіти Балаклійської РДА на базі дошкільного закладу відбулося засідання методичної студії корекційних педагогів закладів освіти району за участі Клименко І.В., керівника районного методичного об’єднання вчителів-логопедів навчальних закладів району та Усик Л.О., консультанта вчителя-дефектолога (логопеда) Балаклійської районної ПМПК.

Науково-практичний семінар на тему «Методи формування комунікативно-мовленнєвої компетенції в системі корекційно - розвиткової роботи в умовах дошкільного закладу освіти компенсую чого типу».

Науково-теоретичний блок відкрила вихователь-методист, вчитель-логопед закладу Нечитайло М.М., яка запропонувала колегам розкрити поняття «інтерактивність» інтерактивні методи» шляхом їх практичного використання на прикладі вправ «Асоціації», «Мікрофон», «Мозковий штурм» тощо. Так, колеги на власному досвіді, впевнилися в ефективності їх використання з метою формування комунікативно-мовленнєвої компетенції.

Науково-практичний блок представила вчитель-логопед вищої кваліфікаційної категорії та педагогічного звання «учитель-методист» Федорова Н.С., запропонувавши перегляд логопедичної гри-заняття «Крокуємо українськими казками». Під час заняття, педагог показала не лише обізнаність дітей з лексичної теми тижня «Дикі тварини в зимову годину», а й сформовані знання, вміння та навички дітей напередодні шкільного навчання. Як досвідчений педагог, Федорова Н.С. продемонструвала здійснення особистісного-орієнтованого диференційного підходу до кожної дитини. Молоді педагоги висловили слова вдячності за даний досвід, а досвідчені колеги дали якісну оцінку проведеному заходу.

Вчитель-логопед другої кваліфікаційної категорії Ковтун О.М. презентувала власний педагогічний досвід, наробки за темою «Метод наочного моделювання з дітьми, які мають порушення мовлення».

Практичний психолог Костенко В.М., розкрила психологічні аспекти комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників, запропонувавши вправу «Синквейн».

На завершення з педагогами була проведена рефлексійна вправа «Валіза, м’ясорубка, кошик», під час якої слухачам було запропоновано зробити певні висновки та занотувавши їх на аркушах, розподілити за призначенням, відповідно у валізу – найціннішу інформацію, яку обов’язково використовують (або будуть використовувати) у роботі; у м’ясорубку – корисну цікаву інформацію, але яку слід ще переосмислити, переробити; і у кошик – непотрібну. Звичайно ж, такої не знайшлося…

З метою насичення цікавим змістом буття дітей спільно з дорослим у спеціально створеному розвивальному просторі освітній процес включав у себе різні види дитячої діяльності, адекватні віку вихованців, в першу чергу, ті, в межах яких відбуваються важливі вікові новоутворення, і сприятливі для подальшого розвитку кожної дитини в усіх сферах життєдіяльності. Педагоги оперували широким арсеналом організаційних форм, засобів, методів і прийомів освітнього впливу на вихованців. Слід зазначити, що дієвим і результативним було включення до музичних занять заняття з логоритміки. Крім занять, передбачених розкладом проводилася чисельна кількість міні-занять, розвивальні вправи, ігри, індивідуальна робота корекційного спрямування протягом дня.

Дитяча життєдіяльність відображала педагогічно виважене поєднання організованого та самостійного, вільного типів діяльності дошкільників.

Організований тип діяльності включав ті форми освітньої роботи, через які під безпосереднім керівництвом педагогів, за їх участі вихованці залучалися до різноманітних видів специфічної дитячої діяльності. Зокрема: організованої ігрової діяльності, організованої навчально-пізнавальної діяльності, організованої трудової діяльності, організованої художньої діяльності, організованої комунікативно-мовленнєвої діяльності, організованої рухової діяльності.

За способом організації дітей - фронтальні (загально-групові) (з фізичного розвитку); під групові (логопедичні), для яких дітей організують по 4-8 залежно від загальної кількості малюків у групі, частіше розподіляючи групу на 2 підгрупи, переважно орієнтуючись на інтереси, ситуативні бажання, здібності, інші суб’єктивні й об’єктивні чинники; індивідуально - підгрупові (індивідуально-групові), на яких забезпечується й можливість здійснення диференційованого та індивідуального підходів; індивідуальні, що проводяться як з окремими дітьми (по 1), так і з маленькими підгрупами по 2-4 малят, яких частіше об’єднують для спільної індивідуальної навчально-розвивальної роботи за подібністю необхідних освітніх впливів.

Самостійний, вільний тип діяльності – представляв собою організацію життєдіяльності дітей, яка розгорталася у час, вільний від організованих форм освітньої роботи (в ранкові та вечірні години, на прогулянках, в інші періоди дозвілля), як правило, з ініціативи та за бажанням малюків. У діяльності такого типу діти самі визначали цілі, завдання, засоби і план втілення свого задуму, виявляючи самоконтроль, самоаналіз і самооцінку виконання.

З метою вивчення результатів роботи педагогів з дітьми протягом навчального року застосовувалися картки аналізу освітнього процесу як експертиза досягнень дитини та її рівня до Базового компоненту дошкільної освіти, які містять орієнтовний комплекс питань та показників, який засвідчує рівень майстерності педагога і життєву зрілість дошкільника.

З метою отримання оперативної, об’єктивної інформації про дійсний стан освітнього процесу проводилися регулярно моніторингові дослідження, які є хорошим інструментом аналізу освітнього процесу, досягнень дитини відповідно до Базового компоненту.

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу свідчать про те, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті чинним Базовим компонентом дошкільної освіти та освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та нормативними документами.

Згідно річного плану роботи Балаклійського ДНЗ №8 та графіку внутрішнього контролю в листопаді 2017 р. була проведено тематичне вивчення рівня організації створення мовленнєвого предметно-розвивального середовища у групах дітей дошкільного віку.

Заздалегідь, вихователям було запропоновано впровадити особливості створення мовленнєвого предметно-розвивального простору, запропонованого за програмами та посібниками Рібцун Ю.В., рекомендованими та затвердженими МОН України в поточному навчальному році.

В рамках вивчення педагогам було запропоновано зробити порівняльний аналіз орієнтовної структури предметно-розвивального середовища у логопедичній групі (за Ю.В. Рібцун) та наявного обладнання, навчально-наочних посібників, іграшок у відповідності до запропонованих секторів.

Також, перевірялося питання рівня самоосвіти з даного питання, рівня взаємодії з батьками. Наприкінці перевірки було запропоновано тестування. Результати якого свідчать про належний рівень теоретичної підготовки педагогів з даного питання.

За підсумками перевірки вихователям були надані рекомендації.

У 2017/2018 навчальному році була організована передплата періодичних видань за державні кошти, а саме:

“Вісті Балаклійщіни”, “Слобідський край”, “Голос України”, “Урядовий кур’єр”; “Дошкільне виховання”, “Логопед”, фахові журнали видавництва МЦФЕР “Практика управління навчальним закладом”; “Вихователь - методист”, «Медична сестра дошкільного закладу», «Практичний психолог дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя» та інші.

З огляду на вищезазначене, методичну роботу в Балаклійському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) №8 компенсуючого типу Балаклійської міської ради Харківської області за 2017/2018 навчального року можна вважати задовільною.

Вихователь -методист М.М. Нечитайло

Завідувач Балаклійського ДНЗ №8 Т.Л. Аверіна

Кiлькiсть переглядiв: 203