Головна мета роботи спеціального закладу компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення на 2017/2018

навчальний рік - організація корекціно-розвиткової роботи з комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників на основі дитиноцентризму та психолого-медико-педагогічної просвіти батьків


Пріоритетні змістові напрями освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі на 2017/2018 навчальний рік визначено з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров`я упродовж дошкільного дитинства.

Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у новому навчальному році є такі:

- організація сучасного освітнього середовища для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

- забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в ДНЗ;

- забезпечення наступності між ланками освіти в умовах освітньої реформи "Нова українська школа".

Кiлькiсть переглядiв: 143